Assisting Lawyers

Have a query? Call the Helpdesk
PII & RM: +603-2050 2001
BCM General Line: +603-2050 2050
Marsh Insurance Broker: 
     +603-2723 3241 /3388
Font size
 • small text
 • medium text
 • large text

Federal Court Practice Directions & Notes

  Postponement of Effective Date of Practice Directions Nos 3 to 8 of 2014 (Circular No 140/2014)

Circular No 140/2014 Dated 2 July 2014 To Members of the Malaysian Bar Postponement of Effective Date of Practice Directions Nos 3 to 8 of 2014 The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Roslan b Haji Abu Bakar, has extended t...

read more

  Arahan Amalan Bil 7 Tahun 2014 (Circular No 130/2014)

Note: The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Roslan b Haji Abu Bakar, has extended a copy of a notice, dated 1 July 2014, entitled “Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bilangan 3 Hingga 8 Tahun 2014”.  The noti...

read more

  Arahan Amalan Bil 8 Tahun 2014 (Circular No 131/2014)

Note: The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Roslan b Haji Abu Bakar, has extended a copy of a notice, dated 1 July 2014, entitled “Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bilangan 3 Hingga 8 Tahun 2014”.  The noti...

read more

  Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014 Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi Dan Pembayaran Deposit Rayuan (Circular No 126/2014)

Note: The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Roslan b Haji Abu Bakar, has extended a copy of a notice, dated 1 July 2014, entitled “Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bilangan 3 Hingga 8 Tahun 2014”.  Refer...

read more

  Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2014 (Circular No 127/2014)

Note: The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Roslan b Haji Abu Bakar, has extended a copy of a notice, dated 1 July 2014, entitled “Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bilangan 3 Hingga 8 Tahun 2014”.  The noti...

read more

  Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014 (Circular No 128/2014)

Note: The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Roslan b Haji Abu Bakar, has extended a copy of a notice, dated 1 July 2014, entitled “Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bilangan 3 Hingga 8 Tahun 2014”.  The n...

read more

  Arahan Amalan Bil 6 Tahun 2014 (Circular No 129/2014)

Note: The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Roslan b Haji Abu Bakar, has extended a copy of a notice, dated 1 July 2014, entitled “Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bilangan 3 Hingga 8 Tahun 2014”.  The noti...

read more

  Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014 (Circular No 124/2014 )

Circular No 124/2014 Dated 23 June 2014 To Members of the Malaysian Bar   Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014 Writ Penyitaan dan Penjualan — Permohonan Pelaksanaan Writ di Luar Bidangkuasa Mahkamah di mana Writ ...

read more

  Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014 (Circular No 124/2014)

Circular No 124/2014 Dated 23 June 2014 To Members of the Malaysian Bar   Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014 Writ Penyitaan dan Penjualan — Permohonan Pelaksanaan Writ di Luar Bidangkuasa Mahkamah di mana Writ ...

read more

  Arahan Amalan Bil 2 Tahun 2014 (Circular No 086/2014)

Circular No 086/2014 Dated 11 Apr 2014 To Members of the Malaysian Bar Arahan Amalan Bil 2 Tahun 2014 Pengendalian Siasatan Kematian (Death Inquiry) Selaras dengan Penubuhan Mahkamah Khas Koroner The Chief Registrar of the Federa...

read more

To access the following practice directions, please click here to be redirected to the Kehakiman website.

2015

2014

2013

 • Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2013 - Akta Kesalahan Keselamatan (langkah-Langkah Khas) 2012
 • Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2013 - Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah Majistret Dan Di Mahkamah Sesyen
 • Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2013 - Penghakiman Terus - Aturan 14 Dan Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan - Aturan 18 Kaedah 19 Di Mahkamah Sesyen Seluruh Malaysia
 • Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2013 - Pindaan Kepada Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah Seluruh Malaysia
 • Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2013 - Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
 • Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2013 - Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majsitret Seluruh Malaysia
 • Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2013 - Tambahan Dan Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2013 Mengenai Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Sesyen Dan Mahkamah Majistret Seluruh Malaysia
 • Standard Operating Procedure (SOP) Pengurusan Peralatan ICT PKPMP
 • Arahan Amalan Bil. 8 Tahun 2013 - Kemudahan Pemfailan Kaveat Secara Online Melalui Sistem E-Filing Dan Biro Perkhidmatan

2012

2011

 • Arahan Amalan Bil. 1/2011 - Tempoh Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Peguam-Peguam yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kesalahan Hukuman Mati (Bar Council Circular No 038/2011)
 • Arahan Amalan Bil. 1/2011 - Tempoh Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Peguam-Peguam yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kesalahan Hukuman Mati (Garis Panduan Pengisian Borang AA)
 • Arahan Amalan Bil. 2/2011 - Waktu Mahkamah (Bar Council Circular No 042/2011)
 • Arahan Amalan Bil. 3/2011 - Temu Janji Di Bawah Kaedah 32, Kaedah-Kaedah (Penggulungan) Syarikat 1972 (Bar Council Circular No 109/2011)
 • Arahan Amalan Bil. 4/2011 - Pendaftaran Nombor Kes Sivil Dan Jenayah Di Mahkamah
 • Arahan Amalan Bil. 5/2011 - Pendaftaran Kes Rasuah Di Mahkamah Sesyen / Pendaftaran Kes Halang Tebus Di Mahkamah Tinggi (Bar Council Circular No 117/2011)
 • Arahan Amalan Bil. 6/2011 - Pengeluaran Perintah Untuk Mengemukakan Tahanan (Order To Produce) (Bar Council Circular No 118/2011)
 • Arahan Amalan Bil. 7/2011 - Kod Warna Ikatan Dokumen Bagi Kes Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Rekod Rayuan Sivil Dari Mahkamah Rendah
 • Arahan Amalan Bil. 8/2011 - Alasan Penghakiman Mahkamah Persekutuan Dan Mahkamah Rayuan
 • Arahan Amalan Bil. 9/2011 - Caj Untuk Rakaman Prosiding Di Mahkamah (Recording Of Court ProceedingÂ’s Charge) (Bar Council Circular No 002/2012)

2010

 • Arahan Amalan Bil. 1/2010 - Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan
 • Arahan Amalan Bil. 2/2010 - Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah
 • Arahan Amalan Bil. 3/2010 - Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
 • Arahan Amalan Bil. 3/2010 - Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati (Borang 1A)
 • Arahan Amalan Bil. 4/2010 - Waktu Mahkamah
 • Practice Direction No. 5/2010 - Practice Direction On Mediation
 • Arahan Amalan Bil. 6/2010 - Pembatalan Arahan Amalan Berkenaan Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan

2009

 • Arahan Amalan Bil. 1/2009 - Penetapan Tarikh Perbicaraan Bagi Petisyen Perceraian Yang Difailkan Secara Petisyen Bersama (Joint Petition)
 • Arahan Amalan Bil. 1/2009 - Pendaftaran Dan Pengurusan Kes-Kes Jenayah Melibatkan Jenayah Jalanan(Bar Council Circular No 241/2009)
 • Arahan Amalan Bil. 2/2009 - Rekod Rayuan Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Majistret Dan Mahkamah Sesyen Seluruh Semenanjung Malaysia
 • Arahan Amalan Bil. 2/2009 - Pengurusan Dan Jumlah Kes Sambung Bicara (Bar Council Circular No 287/2009)
 • Arahan Amalan Bil. 3/2009 - Pendengaran Kes-Kes Petisyen Surat Kuasa Mentadbir Harta Pesaka/Probet Yang Tiada Pertikaian Di Mahkamah Tinggi Malaya (KOD 31 & 32)
 • Arahan Amalan Bil. 3/2009 - Jumlah Kes Sambung Bicara Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Kod 53 Dan Kod 73 (Bar Council Circular No 298/2009)
 • Arahan Amalan Bil. 4/2009 - Pendaftaran Kes-Kes Jenayah Mahkamah Tinggi : Penambahan Pengkelasan Kod
 • Arahan Amalan Bil. 4/2009 - Wang Deposit Dan Pelaksanaan Waran Tangkap Bagi Kes Sivil Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia (Bar Council Circular No 311/2009)
 • Arahan Amalan Bil. 5/2009 - Dalam Mahkamah Tinggi Di Kuala Lumpur (Bahagian-Bahagian)