Assisting Lawyers

Have a query? Call the Helpdesk
PII & RM: +603-2050 2001
BCM General Line: +603-2050 2050
Marsh Insurance Broker: 
     +603-2723 3241 /3388
Font size
 • small text
 • medium text
 • large text

Chief Justice's Practice Directions & Notes

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bilangan 1 Tahun 2015 | Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara "Fast Track" di Mahkamah Rendah Malaya (Circular No 084/2015)

Circular No 084/2015 Dated 24 Apr 2015 To Members of the Malaysian Bar Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bilangan 1 Tahun 2015  Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara “Fast Track” di Mahkamah Rendah Malaya ...

read more

Chief Justice of Malaysia Practice Direction No 1 of 2012 Determination of Interest Rate under the Rules of Court 2012 (Circular No 165/2012)

Circular No 165/2012  Dated 31 July 2012    To Members of the Malaysian Bar    Chief Justice of Malaysia Practice Direction No 1 of 2012  Determination of Interest Rate under th...

read more

Instruction from the Chief Justice of Malaysia Regarding Fingerprint Requirement on Documents and Register Books (Circular No 123/2011)

Circular No 123/2011  Dated 8 June 2011    To all Members of the Malaysian Bar    Instruction from the Chief Justice of Malaysia Regarding  Fingerprint Requirement on Documents ...

read more

Chief Justice's Practice Direction No 1 of 2010: Fixing of Trial Date and Preparation of the Record of Appeal for Harbeas Corpus Application

This circular is restricted to members of PRAKTIS with a valid username and password.To login or register as a member, click the link provided.

read more

To access the following practice directions, please click here to be redirected to the Kehakiman website.

2013

 • Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2013 - Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 : Pemaparan Papan Tanda Mengenai Fi Di Bawah Kaedah 21 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Dan Aduan Salah Laku Pesuruhjaya Sumpah

2012

 2011

 • Arahan Amalan - Penurunan Cap Jari Deponen Pada Dokumen dan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ
 • Arahan Amalan - Penurunan Cap Jari Responen Pada Buku Daftar dan Dokumen yang Diangkat Sumpah
  2010   2008
 • Arahan Amalan 1/2008 - Penangguhan kes
  2004
 • Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2004 - Penangguhan Kes
 • Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.2/2004 - Kes-Kes Keutamaan
  2003
 • Arahan Amalan 1/2003 Persidangan/Seminar/Forum/Ceramah-Ceramah Awam/Acara-Acara Anjuran Badan-Badan Politik dan Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Acara-Acara Lain yang mungkin menimbulkan Kontroversi
  2000
 • Penangguhan Kes
 • Pindaan Kepada Kod Etika Hakim 1994
  1999
 • Seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956(Disemak 1972)
  1998
 • Pelaksanaan Perenggan 12 Jadual Pertama Akta Mahkamah Kehakiman 1998
 • Penerimaan Masuk Anak Atau Saudara Mara Sebagai Peguambela Dan Peguamcara Mahkamah Tinggi 1998
 • Akta Bahasa Kebangsaan 1998
  1997
 • Pindaan Kepada Akta Kanun Prosidur Jenayah(Akta A 979)