Assisting Lawyers

Have a query? Call the Helpdesk
PII & RM: +603-2050 2001
BCM General Line: +603-2050 2050
Marsh Insurance Broker: 
     +603-2723 3241 /3388
Font size
 • small text
 • medium text
 • large text

Chief Judge of Malaya Practice Directions & Notes

  Practice Direction of the Chief Justice No 2 of 2018 (Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil 2 Tahun 2018) (Circular No 241/2018)

Circular No 241/2018 Dated 4 Oct 2018 To Members of the Malaysian Bar   Practice Direction of the Chief Justice No 2 of 2018 (Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil 2 Tahun 2018) Dealing with Criminal Documents Electronically Throu...

read more

  Practice Direction of the Chief Justice No 3 of 2018 (Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil 3 Tahun 2018) (Circular No 243/2018)

Circular No 243/2018 Dated 4 Oct 2018   To Members of the Malaysian Bar   Practice Direction of the Chief Justice No 2 of 2018 (Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil 2 Tahun 2018)  Preparation of Report under Section 281 ...

read more

  Arahan Penempatan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bil 7/2014 (Bar Council Circular No 184/2014)

Circular No 184/2014 Dated 19 Aug 2014 To Members of the Malaysian Bar Arahan Penempatan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bil 7/2014 The Chief Judge of Malaya, YAA Tan Sri Dato’ Seri Zulkefli b Ahmad Makinudin, has extended...

read more

  Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 2 Tahun 2014 (Circular No 165/2014)

Circular No 165/2014 Dated 4 Aug 2014 To Members of the Malaysian Bar Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 2 Tahun 2014 Pengurusan Kes Sivil Sebelum Bicara Selaras dengan Aturan 34 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 The Chief ...

read more

  Arahan Penempatan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bil 6/2014 (Circular No 146/2014)

Circular No 146/2014 Dated 9 Jul 2014 To Members of the Malaysian Bar Arahan Penempatan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bil 6/2014 The Chief Judge of Malaya, YAA Tan Sri Dato’ Seri Zulkefli b Ahmad Makinudin, has extended...

read more

  Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2014 (Circular No 136/2014)

Circular No 136/2014 Dated 1 July 2014 To Members of the Malaysian Bar Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2014 Waktu Bersidang Mahkamah Semasa Bulan Ramadan 1435/2014 It has come to our attention that the Chief Judge of M...

read more

  Arahan Penempatan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bil 5/2014 (Circular No 138/2014)

Circular No 138/2014 Dated 1 July 2014 To Members of the Malaysian Bar Arahan Penempatan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bil 5/2014 The Chief Judge of Malaya, YAA Tan Sri Dato’ Seri Zulkefli b Ahmad Makinudin, has extende...

read more

  Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 3 Tahun 2013 (Circular No 173/2013)

* This circular is restricted to Members of the Malaysian Bar with a valid username and password to its website.  To download click the link provided.   Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 3 Tahun 2013 - Tempoh Menyediakan Penghuja...

read more

  Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 4 Tahun 2013 (Bar Council Circular No 170/2013)

* This circular is restricted to Members of the Malaysian Bar with a valid username and password to its website.  To download click the link provided. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 4 Tahun 2013 - Permohonan Nota Keterangan Dalam Kes Si...

read more

  Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 2 Tahun 2013 (Bar Council Circular No 161/2013)

* This circular is restricted to Members of the Malaysian Bar with a valid username and password to its website.  To download click the link provided. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 2 Tahun 2013 - Keutamaan Kepada Perbicaraan Petisyen P...

read more
To download the following practice directions, please click here to be redirected to the Kehakiman website.
 

2015

2014

2013

 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2013 - Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2013 - Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1434/2013
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2013 - Keutamaan Kepada Perbicaraan Petisyen Pilihanraya (Bar Council Circular No 161/2013)
 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2013 - Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
 • Pindaan Pekeliling Bil 1/2013 Berkenaan Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
 • Arahan Amalan HBM Bil. 3 Tahun 2013 - Tempoh Menyediakan Penghujahan Bagi Kes Jenayah (Bar Council Circular No 173/2013)
 • Arahan Amalan HBM Bil. 4 Tahun 2013 - Permohonan Nota Keterangan Dalam Kes Sivil (Bar Council Circular No 170/2013)
  2012
 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2012 - Bayaran Kepada Pengapit Bagi Kes Pengambilan Tanah
  2011
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2011 - Penjadualan Semula Tarikh Bicara
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2011 - Arahan Berkaitan Prosiding Mahkamah (Bar Council Circular No 080/2011)
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 2011 - Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2011
  2010
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2010 - Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2010
  2009
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2009 - Pertukaran Gelaran Hakim Utama Kepada Hakim Pengurus
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2009 - Perlantikan Sebagai Hakim Pengurus
  2008
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2008 - Mahkamah Tinggi Malaya : Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Penambahan Kod Pengkelasan)
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2008 - Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989, Akta Syarikat 1965, Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 2008 - Statistik Kes-Kes sambung Bicara, Keputusan Yang Belum Dibuat Dan Alasan Tertunggak
  2007
 • Practice Direction No.1 Of 2007 - Guidelines On Inquest
 • Practice Direction No.2 of 2007 - Admiralty Actions
  2006
 • Arahan Amalan No.1 Tahun 2006 - Wilayah Mahkamah Sesyen
  2004
 • Arahan Amalan No.3 Tahun 2004 - Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989, Akta Syarikat 1965, Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 Di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur [Kod Pengkelasan]
  2003
 • Arahan Amalan No.1 Tahun 2003 - Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Kod Pengkelasan)
  2001
 • Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Pengagihan Kes Di Mahkamah Tinggi (Bahagian Sivil 2) Kuala Lumpur
  1999
 • Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
  1995
 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995 - Meninggalkan Negeri Tempat Ditugaskan Semasa Cuti Hujung Minggu Dan Cuti Am
 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1995 - Alasan Penghakiman
 • Arahan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995 - Petisyen-Petisyen Pilihanraya
  1994
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1994 - Penyediaan Rekod Rayuan
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1994 - Penyediaan Nota Keterangan
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1994 - Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1994 - Penubuhan Mahkamah Rayuan
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1994 - Penubuhan Mahkamah Sesyen Petaling Jaya
 • Arahan Untuk Mendengar Kes-Kes Rujukan Tanah Di Mahkamah Tinggi Malaya
  1993
 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993 - Penyediaan Laporan Hukuman Mati Oleh Hakim Mengikut Peruntukan Seksyen 281 Acara kanun Jenayah
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993 - Kes-Kes Petisyen Pilihanraya Yang Difailkan Di Mahkamah Yang Arif
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1993 - Kes-Kes Banduan Reman
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1993 - Kes-Kes Jenayah Terhadap Pegawai Kerajaan
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1993 - Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Yang Menunggu Keputusan/Penyediaan Alasan Penghakiman
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.6 Tahun 1993 - Kes-Kes Perbicaraan Mengenai Rasuah dan Kes-Kes Jenayah lain Yang Melibatkan Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Belum Selesai