Assisting Lawyers

Have a query? Call the Helpdesk
PII & RM: +603-2032 4511
General Line: +603-2050 2050
Font size
  • small text
  • medium text
  • large text

Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014 Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tin

Note: The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Roslan b Haji Abu Bakar, has extended a copy of a notice, dated 1 July 2014, entitled “Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bilangan 3 Hingga 8 Tahun 2014”.  Refer Bar Council Circular No 140/2014 on Postponement of Effective Date of Practice Directions Nos 3 to 8 of 2014.

The notice states that the date on which the following Arahan Amalan will take effect has been postponed to a date that will be announced later


Circular No 126/2014
Dated 24 June 2014


To Members of the Malaysian Bar
 
Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014
Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi Dan Pembayaran Deposit Rayuan

The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Datuk Azimah bt Omar, has extended to us a copy of Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014, dated 19 June 2014, entitled “Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan Pembayaran Deposit Rayuan”.

Please be informed that Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014 will take effect from 1 July 2014 (Tuesday).

The relevant portion of Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014 is reproduced below, and a copy of it is attached for your reference.

Thank you.

Richard Wee Thiam Seng
Secretary
Malaysian Bar


 
Tarikh: 19 Jun 2014 
 
ARAHAN AMALAN BIL. 3 TAHUN 2014 
 
PEMPROSESAN RAYUAN KES-KES SIVIL DARI MAHKAMAH RENDAH KE 
MAHKAMAH TINGGI DAN PEMBAYARAN DEPOSIT RAYUAN 
 
Sepertimana semua sedia maklum bahawa deposit adalah merupakan pra syarat kepada mana-mana rayuan sivil, maka bagi tujuan memastikan deposit dibayar bagi setiap notis rayuan yang difailkan untuk kes-kes sivil sama ada dalam perbicaraan penuh atau permohonan interlokutori, arahan berikut hendaklah dipatuhi:- 
 
 
i. Notis rayuan boleh difailkan di kaunter atau secara e-filing (bagi lokasi-lokasi yang mempunyai perkhidmatan e-filing) ataupun melalui faksimili; 

ii. Notis rayuan akan hanya diproses setelah perayu menjelaskan bayaran deposit; dan 

iii. Bayaran deposit rayuan hendaklah dibuat dalam tempoh rayuan (appeal period) sepertimana yang diperuntukkan di bawah Aturan 55 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. 

iv. Jumlah bayaran deposit bagi rayuan permohonan Interlokutori adalah sama seperti rayuan perbicaraan penuh iaitu sebanyak RM1000.00. 
 
2. Arahan ini berkuatkuasa 1 Julai 2014.