Assisting Lawyers

Have a query? Call the Helpdesk
PII & RM: +603-2698 4511
General Line: +603-2050 2050
Font size
  • small text
  • medium text
  • large text

Arahan Pertukaran Yang Arif Hakim / Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bil 3/2015 (Circular No 27

Circular No 274/2015
Dated 18 Dec 2015

To Members of the Malaysian Bar
 

Arahan Pertukaran Yang Arif Hakim / Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bil 3/2015

The Chief Judge of Malaya, YAA Tan Sri Dato’ Seri Zulkefli b Ahmad Makinudin, has extended to us a copy of Arahan Pertukaran Yang Arif Hakim / Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bil 3/2015, dated 7 Dec 2015 regarding the placement of Honourable High Court Judges and Judicial Commissioners. 

Please be informed that the transfer will take effect on 1 Jan 2016 (Friday).

The relevant portion of Arahan Pertukaran Yang Arif Hakim / Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bil 3/2015 is reproduced below. 
Thank you.

Karen Cheah Yee Lynn
Secretary
Malaysian Bar

__________________________________________________________________________
 
Tarikh: 7 Disember 2015

ARAHAN PERTUKARAN YANG ARIF HAKIM/PESURUHJAYA KEHAKIMAN MAHKAMAH TINGGI BIL. 3/2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan memaklumkan bahawa pertukaran Yang Arif Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi berikut diluluskan dan berkuatkuasa pada 1 Januari 2016:
 
Bil.                Nama             Dari            Ke
1. YA Datuk Siti Mariah Binti Hj. Ahmad Hakim 
Mahkamah Tinggi (Bahagian Jenayah)
Kuala Lumpur
Hakim 
Mahkamah Tinggi 
(Bahagian Keluarga)
Kuala Lumpur
2. YA Dato’ Azman bin Husin Hakim 
Mahkamah Tinggi 
(Bahagian Jenayah)
Kuala Lumpur
Hakim 
Mahkamah Tinggi
(Bahagian Jenayah)
Shah Alam
3. YA Dato’ Haji Azman Bin Abdullah Hakim 
Mahkamah Tinggi
Kota Bharu
Hakim 
Mahkamah Tinggi 
(Bahagian Jenayah)
Kuala Lumpur
4. YA Puan Hadhariah bt. Syed Ismail Hakim 
Mahkamah Tinggi
(Bahagian Sivil)
Shah Alam
Hakim 
Mahkamah Tinggi
Pulau Pinang
5. YA Dato’ Hanipah Bt. Farikullah Hakim 
Mahkamah Tinggi 
(Bahagian Sivil)
Shah Alam
Hakim 
Mahkamah Tinggi 
(Bahagian Kuasa-Kuasa Khas)
Kuala Lumpur
6. YA Tuan Lee Swee Seng Hakim 
Mahkamah Tinggi 
(Bahagian Keluarga)
Kuala Lumpur
Hakim 
Mahkamah Tinggi 
(Bahagian Pembinaan)
Kuala Lumpur
7. YA Dato’ Hj. Ab. Karim bin Hj. Ab. Rahman Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuantan dan Temerloh
Pahang
Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi (Bahagian Jenayah)
Kuala Lumpur
8. YA Dato’ Nordin bin Hassan Pesuruhjaya Kehakiman
Mahkamah Tinggi 
Pulau Pinang
Pesuruhjaya Kehakiman 
Mahkamah Tinggi
(Bahagian Jenayah)
Kuala Lumpur
9. YA Puan Noorin binti Badaruddin Pesuruhjaya Kehakiman 
Mahkamah Tinggi 
Ipoh
Pesuruhjaya Kehakiman 
Mahkamah Tinggi
(Bahagian Dagang)
Kuala Lumpur
10. YA Tuan Mohd Nazlan bin Mohd Ghazali Pesuruhjaya Kehakiman
Mahkamah Tinggi 
Johor Bahru
Pesuruhjaya Kehakiman
Mahkamah Tinggi
(Bahagian Dagang)
Kuala Lumpur

2.    Pertukaran Yang Arif Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman ini telah dipersetujui dan diluluskan oleh YAA Ketua Hakim Negara.

3.    Yang Arif-Yang Arif adalah dikehendaki menyelesaikan kes-kes sambung bicara sebelum kuatkuasanya arahan ini dan sekiranya tidak selesai, hendaklah mengemukakan kepada saya senarai kes-kes separuhbicara dengan menyatakan peringkat perbicaraan kes tersebut.

4.    Pegawai Pengurus Pusat Tanggungjawab yang terlibat adalah diarah mengemukakan Penyata Perubahan (Kew. 8) berkaitan dengan Arahan Pertukaran ini kepada pihak berkenaan.