Assisting Lawyers

Have a query? Call the Helpdesk
PII & RM: +603-2032 4511
General Line: +603-2050 2050
Font size
 • small text
 • medium text
 • large text

Chief Judge of Malaya Practice Directions & Notes

To download the following practice directions, please click here to be redirected to the Kehakiman website.
 

2015

2014

2013

 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2013 - Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2013 - Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1434/2013
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2013 - Keutamaan Kepada Perbicaraan Petisyen Pilihanraya (Bar Council Circular No 161/2013)
 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2013 - Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
 • Pindaan Pekeliling Bil 1/2013 Berkenaan Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
 • Arahan Amalan HBM Bil. 3 Tahun 2013 - Tempoh Menyediakan Penghujahan Bagi Kes Jenayah (Bar Council Circular No 173/2013)
 • Arahan Amalan HBM Bil. 4 Tahun 2013 - Permohonan Nota Keterangan Dalam Kes Sivil (Bar Council Circular No 170/2013)
  2012
 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2012 - Bayaran Kepada Pengapit Bagi Kes Pengambilan Tanah
  2011
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2011 - Penjadualan Semula Tarikh Bicara
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2011 - Arahan Berkaitan Prosiding Mahkamah (Bar Council Circular No 080/2011)
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 2011 - Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2011
  2010
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2010 - Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2010
  2009
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2009 - Pertukaran Gelaran Hakim Utama Kepada Hakim Pengurus
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2009 - Perlantikan Sebagai Hakim Pengurus
  2008
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2008 - Mahkamah Tinggi Malaya : Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Penambahan Kod Pengkelasan)
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2008 - Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989, Akta Syarikat 1965, Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
 • Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 2008 - Statistik Kes-Kes sambung Bicara, Keputusan Yang Belum Dibuat Dan Alasan Tertunggak
  2007
 • Practice Direction No.1 Of 2007 - Guidelines On Inquest
 • Practice Direction No.2 of 2007 - Admiralty Actions
  2006
 • Arahan Amalan No.1 Tahun 2006 - Wilayah Mahkamah Sesyen
  2004
 • Arahan Amalan No.3 Tahun 2004 - Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989, Akta Syarikat 1965, Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 Di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur [Kod Pengkelasan]
  2003
 • Arahan Amalan No.1 Tahun 2003 - Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Kod Pengkelasan)
  2001
 • Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Pengagihan Kes Di Mahkamah Tinggi (Bahagian Sivil 2) Kuala Lumpur
  1999
 • Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
  1995
 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995 - Meninggalkan Negeri Tempat Ditugaskan Semasa Cuti Hujung Minggu Dan Cuti Am
 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1995 - Alasan Penghakiman
 • Arahan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995 - Petisyen-Petisyen Pilihanraya
  1994
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1994 - Penyediaan Rekod Rayuan
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1994 - Penyediaan Nota Keterangan
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1994 - Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1994 - Penubuhan Mahkamah Rayuan
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1994 - Penubuhan Mahkamah Sesyen Petaling Jaya
 • Arahan Untuk Mendengar Kes-Kes Rujukan Tanah Di Mahkamah Tinggi Malaya
  1993
 • Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993 - Penyediaan Laporan Hukuman Mati Oleh Hakim Mengikut Peruntukan Seksyen 281 Acara kanun Jenayah
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993 - Kes-Kes Petisyen Pilihanraya Yang Difailkan Di Mahkamah Yang Arif
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1993 - Kes-Kes Banduan Reman
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1993 - Kes-Kes Jenayah Terhadap Pegawai Kerajaan
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1993 - Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Yang Menunggu Keputusan/Penyediaan Alasan Penghakiman
 • Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.6 Tahun 1993 - Kes-Kes Perbicaraan Mengenai Rasuah dan Kes-Kes Jenayah lain Yang Melibatkan Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Belum Selesai

  Practice Direction No 1 of 2008 (Reminder) (Organisation of the Kuala Lumpur High Court ) (Circular No 018/2013)

* This circular is restricted to Members of the Malaysian Bar with a valid username and password to its website.  To download click the link provided.   Practice Direction No 1 of 2008 (Reminder) - Organisation of the Kuala Lumpur High Co...

read more

  Chief Judge of Malaya’s Practice Direction No 2 of 2011 on Court Proceedings (Circular No 080/2011)

* This circular is restricted to Members of the Malaysian Bar with a valid username and password to its website.  To download click the link provided.   Chief Justice of Malaya’s Practice Direction No 2 of 2011 on Court Proceed...

read more