Assisting Lawyers

Have a query? Call the Helpdesk
PII & RM: +603-2032 4511
General Line: +603-2050 2050
Font size
  • small text
  • medium text
  • large text

Launch of E-Compound Verification Service on Companies Commission of Malaysia's Website

Circular No 203/2015 
Dated 17 Sept 2015

To Members of the Malaysian Bar

Launch of E-Compound Verification Service on Companies Commission of Malaysia’s Website

The Companies Commission of Malaysia has extended to us a copy of a notice entitled “Notis Makluman Berhubung Pelancaran Perkhidmatan Semakan E-Kompaun Di Laman Sesawang Suruhanjaya Syarikat Malaysia (“SSM”)”, dated 25 Aug 2015.

The relevant portion of the notice is reproduced below, and a copy of it is attached for your reference.

Thank you.

Jeremiah R Gurusamy and Wong Tat Chung 
Co-Chairpersons  
Corporate and Commercial Law Committee

___________________________________________________________________________________________

            Tarikh: 25 Ogos 2015  

NOTIS MAKLUMAN BERHUBUNG PELANCARAN PERKHIDMATAN SEMAKAN E-KOMPAUN DI LAMAN SESAWANG SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (“SSM”)

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.         Sukacita dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Syarikat Malaysia (‘SSM’) akan melancarkan satu perkhidmatan baru iaitu semakan ‘e-kompaun’ yang disediakan dalam dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

3.         Melalui perkhidmatan semakan ‘e-kompaun’ ini ahli-ahli Majlis Peguam Malaysia yang bertindak sebagai setiausaha syarikat boleh membuat semakan notis kompaun bagi kesalahan-kesalahan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 untuk diri sendiri atau menyemak bagi pihak klien masing-masing.

4.         Bagi maksud di atas adalah dimaklumkan perkhidmatan semakan ‘e-kompaun’ ini kini boleh digunakan oleh ahli-ahli Majlis Peguam Malaysia berkaitan bermula 28 Ogos2015.  Modul semakan e-kompaun ini boleh diakses di bawah menu e-services di laman sesawang rasmi SSM iaitu di www.ssm.com.my seperti di Lampiran 1.

6.         Sekiranya pihak tuan/puan mempunyai sebarang pertanyaan lanjut berkaitan perkara di atas sila hubungi Unit Pengurusan Pematuhan (UPP) SSM di talian 03-2299 5328 / 5329 / 5330 / 5331 / 5332 / 5334, atau e-mel ar_compliance@ssm.com.my atau laman sesawang SSM di www.ssm.com.my.