Assisting Lawyers

Have a query? Call the Helpdesk
PII & RM: +603-2698 4511
General Line: +603-2050 2050
Font size
  • small text
  • medium text
  • large text

Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 2 Tahun 2015 | Pengkelasan Semula Kod bagi Rayuan Jenayah bagi Kod

Circular No 046/2015
Dated 6 Mar 2015

To Members of the Malaysian Bar

Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 2 Tahun 2015
Pengkelasan Semula Kod bagi Rayuan Jenayah bagi Kod 05, 06A, 06B dan 09

The Registrar of the Court of Appeal of Malaysia, Datin Latifah bt Mohd Tahar, has extended to us a copy of Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 2 Tahun 2015, dated 24 Feb 2015, entitled “Pengkelasan Semula Kod bagi Rayuan Jenayah bagi Kod 05, 06A, 06B dan 09”.

Please be informed that Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 2 Tahun 2015 took effect on 24 Feb 2015 (Tuesday).

The relevant portion of Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 2 Tahun 2015 is reproduced below, and a copy of it, which we received on 5 Mar 2015, is attached for your reference.

Thank you.

Richard Wee Thiam Seng
Secretary
Malaysian Bar

_____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                        24 Februari 2015

ARAHAN AMALAN MAHKAMAH RAYUAN 
BIL. 2 TAHUN 2015

PENGKELASAN SEMULA KOD BAGI RAYUAN JENAYAH BAGI 
KOD 05, 06A, 06B DAN 09

YAA Presiden Mahkamah Rayuan telah mengarahkan supaya rayuan-rayuan yang difailkan ke Mahkamah Rayuan berkenaan dengan kes-kes jenayah dari Mahkamah Tinggi bagi Kod 05, 06A, 06B dan 09 sebagaimana dalam Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2008 hendaklah diklasifikasikan mengikut abjad negeri dan nombor kod seperti yang berikut:

1. Rayuan jenayah daripada keputusan Mahkamah Tinggi yang tidak melibatkan kakitangan awam (Hukuman Mati)

Misalan:

“Rayuan Jenayah No: W-05(M)-……./2015”

2. Rayuan jenayah daripada keputusan Mahkamah Tinggi yang tidak melibatkan kakitangan awam (Lepas dan Bebas)

Misalan:

“Rayuan Jenayah No: W-05 (LB)-……./2015”

3. Rayuan jenayah daripada keputusan Mahkamah Tinggi yang tidak melibatkan kakitangan awam (Hukuman Sahaja)

Misalan:

“Rayuan Jenayah No: W-05(H)-……./2015”

4. Rayuan jenayah daripada keputusan Mahkamah Tinggi yang tidak melibatkan kakitangan awam (Sabitan dan Hukuman)

Misalan:

“Rayuan Jenayah No: W-05(SH)-……./2015”

5. Rayuan jenayah yang melibatkan kakitangan awam dari Mahkamah Tinggi (Mati)

Misalan:

“Rayuan Jenayah No: W-06A(M)-……./2015”

6. Rayuan jenayah yang melibatkan kakitangan awam dari Mahkamah Tinggi (Lepas dan Bebas)

Misalan:

“Rayuan Jenayah No: W-06A(LB)-……./2015”

7. Rayuan jenayah yang melibatkan kakitangan awam dari Mahkamah Tinggi (Hukuman Sahaja)

Misalan:

“Rayuan Jenayah No: W-06A(H)-……./2015”

8. Rayuan jenayah yang melibatkan kakitangan awam dari Mahkamah Tinggi (Sabitan dan Hukuman)

Misalan:

“Rayuan Jenayah No: W-06A(SH)-……./2015”

9. Rayuan jenayah yang melibatkan kakitangan awam dari keputusan Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret (Hukuman Sahaja)

Misalan:

“Rayuan Jenayah No: W-06B(H)-……./2015”

10. Rayuan jenayah daripada keputusan Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret yang tidak melibatkan kakitangan awam (Hukuman Sahaja)

Misalan:

“Rayuan Jenayah No: W-09(H)-……./2015”

 

TARIKH KUAT KUASA

2.         Arahan Amalan ini berkuat kuasa pada tarikh Arahan Amalan ini dikeluarkan.

PEMBATALAN

3.         Dengan berkuatkuasanya Arahan Amalan ini, perenggan (1) (e) Bahagian 1, Arahan Amalan Bil. 1 Tahun 2008 dibatalkan.