Assisting Lawyers

Have a query? Call the Helpdesk
PII & RM: +603-2698 4511
General Line: +603-2050 2050
Font size
  • small text
  • medium text
  • large text

Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2015 | Pengkelasan Semula Kod bagi Rayuan Sivil Bicara Pen

Circular No 047/2015
Dated 6 Mar 2015

To Members of the Malaysian Bar

Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2015
Pengkelasan Semula Kod bagi Rayuan Sivil Bicara Penuh (FT)

The Registrar of the Court of Appeal of Malaysia, Datin Latifah bt Mohd Tahar, has extended to us a copy of Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2015, dated 24 Feb 2015, entitled “Pengkelasan Semula Kod bagi Rayuan Sivil Bicara Penuh (FT)”.

Please be informed that Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2015 took effect on 24 Feb 2015 (Tuesday).

The relevant portion of Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2015 is reproduced below, and a copy of it, which we received on 5 Mar 2015, is attached for your reference. 

Thank you.

Richard Wee Thiam Seng
Secretary
Malaysian Bar

______________________________________________________________________________________________


24 Februari 2015

ARAHAN AMALAN MAHKAMAH RAYUAN 
BIL. 1 TAHUN 2015

PENGKELASAN SEMULA KOD BAGI RAYUAN SIVIL BICARA PENUH (FT)

YAA Presiden Mahkamah Rayuan telah mengarahkan supaya rayuan-rayuan yang difailkan ke Mahkamah Rayuan berkenaan dengan kes-kes Bicara Penuh (Full Trial) bagi Kod 01, 02 dan 04 sebagaimana dalam Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2008, (selain yang dikategorikan sebagai NCC, NCVC, IP, MUA, ADM dan C) hendaklah diklasifikasikan mengikut abjad negeri dan nombor kod seperti yang berikut: 

1.    Rayuan Bicara Penuh dengan saksi (Full Trial – Witness)

Misalan:

“Rayuan Sivil No: W-01(W)-……2015”
“Rayuan Sivil No: W-02(W)-……2015”
“Rayuan Sivil No: W-04(W)-……2015”

2.    Rayuan Bicara Penuh dengan afidavit (Full Trial – Affidavit)

Misalan:

“Rayuan Sivil No: W-01(A)-……2015”
“Rayuan Sivil No: W-02(A)-……2015”
“Rayuan Sivil No: W-04(A)-……2015”

TARIKH KUAT KUASA

2.    Arahan Amalan ini berkuat kuasa pada tarikh Arahan Amalan ini dikeluarkan.