Assisting Lawyers
www.PRAKTIS.com.my
03-2698 4511

Have a query? Call the Helpdesk
PII & RM: +603-2698 4511
General Line: +603-2050 2050
Font size
  • small text
  • medium text
  • large text

More Updates in Relation to the Registration Unit of the Klang District/Land Office (Circular No 273

Circular No 273/2020
Dated 25 Aug 2020


To Members of the Malaysian Bar

More Updates in Relation to the Registration Unit of the Klang District/Land Office


It has come to our attention that the Selangor Bar Committee received a notification from the Klang District/Land Office (Pejabat Daerah/Tanah Klang, “PDTK”) on additional updates in relation to the PDTK’s Registration Unit.

The circular issued by the Selangor Bar Committee on this matter is reproduced at the end of this circular.

Should Members have any queries, please contact PDTK by telephone at 03-3371 1963 or by email at klang@selangor.gov.my; or the Selangor Bar Committee by telephone at 03-5519 6219, or by email at secretariat@sgorbar.org.

Thank you.

Nitin Kumar Gordhan and Chiah Kim Chai
Co-Chairpersons
Conveyancing Practice CommitteeDate: 24th August, 2020
Conveyancing Practice: Updates & Guidelines: Pemakluman Terkini Urusan Di Unit Pendaftaran, Pejabat Daerah/Tanah Klang (PDTK) (yang telah dimuatnaik ke portal PDTK dengan pindaan)

Dear Members & Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from the Pejabat Daerah/Tanah Klang regarding the above.

The said notification is reproduced below.

Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you,

Murali Velautham
Chairman
Selangor Bar Committee
 
PEMAKLUMAN TERKINI URUSAN DI UNIT PENDAFTARAN, PEJABAT DAERAH/ TANAH KLANG (PDTK) (yang telah dimuatnaik ke portal PDTK dengan pindaan)
 

1)    Pendaftaran baharu Surat Ikatan Amanah (PNPA) bagi hakmilik dengan syarat nyata Pertanian adalah DITANGGUHKAN berkuatkuasa 1 Jun 2020 sehingga diberitahu kelak;

2)    Surat Kuasa Wakil (PA) bagi pemegang gadaian yang didaftarkan ke dalam Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer, Pejabat Daerah / Tanah Klang (SPTB, PDTK) pada tahun 2014 (contoh No. PT 61/2014) dan sebelum perlu didaftarkan semula ke dalam SPTB, PDTK melalui Kaunter Unit Pendaftaran, PDTK selagi pemegang Surat Kuasa Wakil (PA) masih sah. Arahan ini berkuatkuasa 15 September 2020 (maklumat lanjut seperti di pautan 
https://www.selangor.gov.my/klang/resources/HEBAHAN%202020/FAQ_-_Pemakluman_Terkini_17082020.pdf);

3)    Urusan penyaksian Borang Kanun Tanah Negara (KTN) di PDTK adalah tertakluk kepada hakmilik Daerah Klang sahaja. Sesi penyaksian bagi Orang Awam yang tidak diwakili Firma Guaman adalah pada hari Khamis sahaja. Sesi penyaksian untuk Firma Guaman adalah melalui temujanji. Permohonan temujanji perlu dihantar secara emel ke alamat 
pendaftaranklang@selangor.gov.my;

4)    Penyaksian dan pendaftaran perlu menggunakan Borang 14A yang terkini (N.L.C. 22A-Pin.3/2017) (contoh borang seperti di pautan 
https://www.selangor.gov.my/klang/resources/Borang%20Pendaftaran/BORANG_14A-_update_6JULAI2020.pdf). PDTK akan MENOLAK perserahan yang tidak menggunakan borang tersebut berkuatkuasa 1 September 2020.

Sebarang maklumat lanjut boleh didapati dengan melayari portal PDTK di alamat 
https://www.selangor.gov.my/klang.php.
 
Sekian, terima kasih.


Unit Pendaftaran,
Pejabat Daerah/ Tanah Klang
17 Ogos 2020